O kanceláři

Vítejte na stránkách společnosti Blažek a Bureš, advokátní kancelář s.r.o.
Naše advokátní kancelář se zaměřuje na poskytování právních služeb
zejména v oblasti: občanského práva, trestního práva, obchodního práva, správního práva.

Právní služby v oboru trestního práva poskytuje advokátní kancelář při obhajobě obviněných v trestním řízení i při zastupování poškozených v adhezním řízení o náhradu škody.

Značnou část agendy představuje poskytování právního poradenství obcím, popř. jejich voleným zástupcům (starostům, zastupitelům a radním).

V oblasti občanského a obchodního práva poskytuje naše advokátní kancelář klientům právní služby spočívající v zastupování před soudy, při přípravě smluvních dokumentů a v souvislosti s převody nemovitostí, popř. právní služby související s výstavbou nemovitostí. Advokátní kancelář poskytuje též základní služby v oblasti korporátního práva, tedy zakládání, převody či přeměny obchodních společností.

Lidé / Náš tým

JUDr. Jakub Blažek

Partner / Advokát

JUDr. Jiří Bureš

Partner / Advokát

JUDr. Daniel Mach

Advokát

Mgr. Matěj Landa

Advokátní koncipient

Mgr. Jiří Rohlena

Advokátní koncipient

Specializace

Občanské právo

Obchodní právo

Trestní právo

Správní právo